Nie je zvolené clubId.
Otvorte stránku znova z príslišného zoznamu.

Športová hala

Názov športového objektu
Ulica
Číslo domu
Obec
Povrch
Dĺžka (m)
Šírka (m)
Výška (m)
Celková kapacita

Fakturačné údaje

Názov klubu
IČO
DIČ
Ulica
Číslo domu
Mesto
PSČ

Osoby oprávnené konať menom klubu